top of page

Wanneer is begeleiding nodig?

Bij kinderen is het belangrijk om een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen. Sommige kinderen ondervinden emotionele moeilijkheden: ze piekeren, zijn angstig, hebben schrik om fouten te maken, ondervinden moeilijkheden met vrienden of voelen zich somber of depressief. Andere kinderen vertonen gedragsproblemen, of tasten voortdurend grenzen af. Dan is er hulp nodig.

Psychologie

kan B(r)abbel bieden?

Hieronder vind je een opsomming van de problemen waaraan wij bij B(r)abbel kunnen werken.

Overzicht Diensten Psychologie

DIAGNOSTIEK

Wanneer ouders zich zorgen maken over hun kind, en alles wijst op een onderliggend probleem, is psychodiagnostisch onderzoek mogelijk. Deze onderzoeken zijn erg verschillend en kunnen in samenwerking met de kinderpsychiater gebeuren.


Brabbel biedt volgende onderzoeken aan:

  • Intelligentie (vanaf 2,5 jaar)

  • Aandacht en geheugen

  • Ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS, …)

  • Emotionele problemen (depressie, angst, …)

  • Eetproblemen

  • Gedragsproblemen

  • Opvoedings- en gezinsproblemen
     

Op basis van de hulpvraag wordt een testbatterij samengesteld. Dit gebeurt telkens na een grondig intakegesprek. Nadien wordt een afspraak gemaakt voor de afname van de geselecteerde test(en). Daarna word je uitgenodigd om de resultaten te bespreken. Je krijgt een verslag mee van deze testresultaten, en indien gewenst wordt dit eveneens overgemaakt aan de school, het CLB, ….

biedt B(r)abbel aan?

Momenteel kunnen we geen begeleidingen aanbieden, maar houd zeker onze website in de gaten, want we werken eraan om dit in de toekomst weer mogelijk te maken.

Soms voelt uw kind zich niet goed, en ontstaan er moeilijkheden thuis of op school. Het lukt als ouder niet altijd om deze problemen op te lossen. Bij Brabbel kan je terecht voor extra ondersteuning, in de vorm van individuele psychologische begeleiding voor uw kind/jongere of groepstraining.

Welke begeleiding

WERKING

Aanmelding

Intake

Begeleiding

Tarieven

bottom of page