top of page

Dysthyme stoornis

Een dysthyme stoornis is gelijkaardig aan een depressieve stoornis. Het verschil schuilt echter in het aantal symptomen dat ervaren wordt en de duur van de stoornis. Deze stoornis is minstens een jaar aanwezig en er worden minder symptomen opgemerkt dan bij iemand met een depressieve stoornis. Hierdoor lijkt deze stoornis minder ernstig, toch veroorzaakt deze eveneens een aanzienlijk lijden bij het kind of de jongere.

bottom of page