top of page

Waarom is logopedie nodig?

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en leerstoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.

Logopedie

kan B(r)abbel bieden?

Hieronder vind je een opsomming van de problemen waaraan wij bij B(r)abbel kunnen werken.

Specifieke hulpvragen

Overzicht Diensten Logopedie

WERKING

Aanmelding

Onderzoek

Behandeling

Tarieven

bottom of page