top of page

Dyslexie

Omschrijving 

Wanneer het lezen van een kind beduidend onder het verwachte niveau ligt gebaseerd op leeftijd, intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs, is er sprake van dyslexie.  Al in de kleuterklas vindt de voorbereiding op het lezen plaats. De kinderen leren spelenderwijs klanken en hun vormen kennen. Klanken worden samengevoegd tot woorden en woorden worden verdeeld in klanken. Wanneer kleuters hiermee moeilijkheden hebben, kan dit een indicator zijn voor latere leesproblemen. Verder kan een zwakker taalniveau ook een indicator zijn. Een voldoende ruime woordenschat en een voldoende vaardige articulatie zijn voorwaarden om vlot te kunnen lezen.

 

Om te kunnen lezen moeten we kunnen ontcijferen hoe de letters zijn samengevoegd tot een woord. Daarnaast moeten we ook kunnen herkennen zonder dat we het woord telkens opnieuw moeten lezen. Bij personen met dyslexie loopt het vaak fout bij het ontcijferen. Toch is het mogelijk dat deze kaap wordt overwonnen en dat het kind er nooit in slaagt om deze kennis te veralgemenen. Telkens zal een woord moeten worden ontcijferd. Bijgevolg gaan veel dyslectische kinderen zeer traag lezen. Ze stoppen zoveel energie in het ontcijferen waardoor de woorden geen betekenis krijgen.

 

Enkele veel voorkomende problemen op het vlak van lezen:

  • spellend lezen: letter voor letter tot een woord gevormd wordt.

  • onnauwkeurig (radend) lezen waarbij de woorden vaak niet in de context passen.

  • verwisselen van gelijkende letters (b/d/p, ie/ei) door onvoldoende visuele discriminatie.

  • weglaten of toevoegen van woorden.

bottom of page