top of page

Verbale apraxie

Omschrijving 

Verbale apraxie is een spraakstoornis. De stoornis betreft hier echter een probleem bij het programmeren van de spraakspieren voor de bewuste productie van klanken (letters) en het programmeren van de achtereenvolgende spierbewegingen voor de bewuste productie van woorden. Het gaat dus niet om de uitvoering van de beweging van de spraakspieren, maar om het stapje daarvoor, namelijk het programmeren. De persoon kan een klank motorisch perfect produceren, maar weet niet hoe hij/zij dit moet doen.

bottom of page