top of page

Dysorthografie

Omschrijving 

Wanneer de spelling van een kind beduidend onder het verwachte niveau ligt gebaseerd op leeftijd, intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs, is er sprake van dysorthografie. Dysorthografie is nauw verwant met dyslexie. Beide stoornissen komen vaak samen voor.

 

Enkele veel voorkomende problemen op het vlak van spelling:

  • verwisselen van letters (bv. f/v en eu/ui) door een moeizamere auditieve waarneming

  • moeilijkheden met gelijke klanken die op verschillende wijze worden geschreven (bv. ei/ij en au/ou) doordat ze moeilijk ruimtelijke patronen waarnemen

  • toevoegen en/of weglaten van letters ten gevolge van zwakkere fonetische vaardigheden

  • moeizame automatisatie van spellingsregels en onthoudwoorden, waardoor woorden geschreven worden zoals ze worden gehoord.

  • moeilijkheden met vreemde talen.


Een bijkomend probleem bij dysorthografie kan een gestoord handschrift zijn.
De woorden zijn moeilijk leesbaar, er wordt niet op de lijnen geschreven, … .

bottom of page