top of page

Afasie

Omschrijving 

Afasie is een verworven taalstoornis (niet aangeboren), veroorzaakt door een hersenletsel (CVA, hersenbloeding, herseninfarct, trauma,..). Het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal is hierbij gestoord. De taalstoornis is niet verklaarbaar door afwijkingen aan de zintuigen, de spraakmotoriek, verwardheid of dementie.
Afasie verstoort het denken van een persoon niet. Het probleem ligt bij het verwoorden van het denken.

bottom of page