top of page

Taalontwikkelingsstoornissen

Omschrijving 

Er kunnen 2 soorten problemen in de taalontwikkeling voorkomen. Enerzijds is er de vertraagde taalontwikkeling. Hiervan is sprake wanneer het taalniveau van het kind overeenkomt met het taalniveau van een kind dat jonger is. Anderzijds is er een gestoorde taalontwikkeling. Hierbij vertoont de taal van het kind kenmerken die niet thuishoren in een bepaalde fase van het taalverwervingsproces. Uiteraard is een combinatie van beide mogelijk. Dan komt het taalniveau van het kind grotendeels overeen met dat van een jonger kind én zijn er abnormale kenmerken aanwezig, die niet behoren tot een bepaalde fase.

   
Taalproblemen kunnen zich situeren  op het vlak van taalbegrip en taalproductie of op beide vlakken. Er zijn verschillende taalcomponenten die allemaal moeten geleerd worden. Je moet weten wat het doel van taal is en hoe je een gesprek op gang brengt en houdt. Dit valt onder de component taalgebruik. Daarnaast moet je woorden en hun onderlinge relatie kennen. Deze component noemen we taalinhoud. Uiteindelijk moet je de regels van hoe je taal correct vormt kennen en respecteren. Dit valt onder de component taalvorm. Er kan op één of meerdere van deze componenten een vertraging of stoornis vastgesteld worden. 

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de aard van de taalstoornis en/of –vertraging. Afhankelijk van de vertraagde of gestoorde componenten wordt een behandeling op maat opgesteld. Via aantrekkelijke materialen trachten we de taal naar een hoger niveau te brengen zodat integratie in de maatschappij mogelijk is en blijft.

bottom of page