top of page

Dysfagie

Omschrijving 

Dysfagie is een stoornis in het slikvermogen. Er is een combinatie van:

  • stoornissen in de slikspieren

  • een verminderde gevoeligheid

  • een afname van reflexen

Dit kan ertoe leiden dat de persoon zich verslikt. Bij verslikken komt het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht, met hoesten tot gevolg.

bottom of page