top of page

Dysartrie

Omschrijving 

Dysartrie is een spraakstoornis waarbij de werking van één of meerdere spieren die bij het spreken betrokken zijn, verstoord is. Bij een dysartrie kan men met andere woorden de woorden en zinnen wel vinden, maar worden zij niet goed en duidelijk uitgesproken. De oorzaak hiervan is een gebrekkige werking van één of meerdere spraakcomponenten (ademhaling, articulatie, intonatie, stemgeving, resonantie) ten gevolge van een defect in het zenuwstelsel (door hersenletsel; CVA, hersenbloeding, herseninfarct, trauma,...).

bottom of page