top of page

Werking logopedie

Aanmelding
De eerste stap is de aanmelding. Deze aanmelding kan op eigen initiatief zijn (via ouders of cliënt zelf) of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, arts, … De aanmelding is meestal telefonisch maar kan ook via mail. Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en het onderzoek. Alvorens het onderzoek kan plaatsvinden dient een geneesheer een voorschrift voor het onderzoek voor te schrijven.

Onderzoek

Eerst volgt er een anamnesegesprek om kennis te nemen van de hulpvraag en de voorgeschiedenis. Factoren die relevant zijn bij het ontstaan en/of in stand houden van het probleem worden besproken. Tijdens dit gesprek brengen we je op de hoogte van de praktische werking van de praktijk, de inhoud van de onderzoeken, de honoraria en eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds. De onderzoeken worden uitgevoerd gedurende 1 of meerdere sessies en informatie van derden wordt indien nodig opgevraagd.
 

Na het onderzoek wordt een verslag (= aanvangsbilan) opgesteld en wordt het dossier voor terugbetaling opgemaakt. Begeleiding bij de stappen die u zelf dient te ondernemen, zoals een consultatie bij een specialist is vanzelfsprekend.
Na ontvangst van het dossier, beslist het ziekenfonds of u in aanmerking komt voor terugbetaling of niet. Als er een goedkeuring is, is deze geldig voor 1 jaar. Deze kan na 1 jaar therapie verlengd worden met één jaar mits het opstellen van een tweede verslag (= evolutiebilan).  De huisarts kan hier een voorschrift voor opmaken.

Behandeling

Na het onderzoek wordt een handelingsplan uitgewerkt om stapsgewijs en doelgericht te werk te gaan. Het tijdstip, de plaats van de setting, de frequentie van de therapie, … worden afgesproken om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Behandelzittingen duren een half uur of een uur. De totale duur en frequentie is afhankelijk van de stoornis en de leeftijd van het kind. De behandelingen gaan door in de praktijk, op school of aan huis. Wij werken altijd op afspraak en met een vast uurrooster, al zijn we flexibel waar mogelijk.

Wij werken nauw samen met de betrokken partijen (school, leerkracht, CLB, ouders, …) om een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen en om op de specifieke noden in te spelen.

We vragen een hoge frequentie van therapie: zo worden namelijk de beste resultaten verkregen.

Tarieven

Tarieven / Honoraria:

Tarieven zijn afhankelijk van de specifieke behoeften van elke cliënt.
Hier vind je onze tarieven terug.

> Tarief: IQ test in functie van de opstart logopedie: € 170

Betaling:

Elke maand geven we een rekening mee. Op deze rekening staan de gevolgde therapieën en het te betalen bedrag. U kan contant betalen of door middel van een overschrijving. De rekening dient binnen 10 dagen na ontvangst betaald te worden. Na betaling van de afrekening, ontvangt u van ons het getuigschrift. Dit is nodig voor de gedeeltelijke terugbetaling* via de mutualiteit. (*Onze praktijk is gedeconventioneerd).

Afspraak annuleren: minstens 24u op voorhand, anders wordt deze afspraak aangerekend - tenzij je een geldige reden heeft (bijvoorbeeld ziekte of geval van overmacht).

Verhoogde Tegemoetkoming

Bij bepaalde toestanden zoals een laag inkomen, invaliditeit hebben sommige personen recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald. Contacteer uw ziekenfonds als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.
 

Voor mensen met een verhoogde terugbetaling, blijft het wettelijk verplicht om het conventietarief toe te passen.

Tarieven Logopedie
bottom of page