top of page

Depressieve stoornis

Iedereen, ook een kind of puber, maakt wel eens een periode mee waarin het minder goed gaat en de stemming verandert. Bij kinderen en jongeren kan dit tot uiting komen via somberheid of prikkelbaarheid, welke niet verklaard kan worden door de situatie waarin zij zich bevinden. Deze somberheid of prikkelbaarheid beïnvloedt het sociale of schoolse functioneren. 

 

Mogelijke symptomen bij een depressieve stoornis zijn:

  • Sombere of prikkelbare stemming

  • Duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten

  • Significant gewichtsverlies of het niet bereiken van de te verwachten gewichtstoename; afgenomen of toegenomen eetlust

  • Afgenomen of toegenomen slaapbehoefte

  • Motorische rusteloosheid of vertraging

  • Vermoeidheid of verlies van energie

  • Gevoelens van waardeloosheid, schuld, ...

  • Besluiteloosheid

  • Concentratieproblemen

  • Terugkerende gedachten aan de dood

bottom of page