top of page

Hoogbegaafdheid

Sommige kinderen ondervinden schoolse problemen. Deze schoolse problemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals faalangst, hoogbegaafdheid, ... . Hoogbegaafde kinderen zijn aanvankelijk zeer leergierig en verwerven snel kennis. Dit zorgt echter voor verveling in de klas en bijgevolg onderpresteren. Vaak ontwikkelen deze kinderen eveneens problemen op het vlak van leren en kan faalangst ontstaan.


Kenmerken van hoogbegaafdheid zijn:

  • Hoog IQ (IQ ≤ 130)

  • Perfectionisme

  • Creativiteit

  • (De)Motivatie; snel vervelen

  • Leergierig

  • Sterk concentratievermogen

  • Goed geheugen

  • Kritische ingesteldheid

  • Groot rechtvaardigheidsgevoel

  • (Hoog)sensitief

bottom of page