top of page

Individuele begeleiding

Soms voelt uw kind zich niet goed, en ontstaan er moeilijkheden thuis of op school. Het lukt als ouder niet altijd om deze problemen op te lossen. Bij Brabbel kan je terecht voor extra ondersteuning, in de vorm van individuele psychologische begeleiding voor uw kind/jongere.

In een aantal gevallen manifesteren deze problemen zich in het gezin, waardoor een moeilijke gezinssituatie ontstaat. Voor ouders brengt dit veel onzekerheid met zich mee. In deze gevallen kan ouderbegeleiding een optie zijn. Dit kan ook gecombineerd worden met een begeleiding van uw kind/jongere.

Hieronder vind je een aantal belangrijke thema’s die aan bod kunnen komen bij individuele psychologische begeleiding:

Inividuele begeleiding: soorten
bottom of page