top of page

Mijn kind voelt zich niet goed op school

School is een belangrijke factor in het leven van kinderen. Ze spenderen er het grootste deel van hun dag, en ook thuis moeten ze nog studeren of huiswerk maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige problemen op school ontstaan.
 

Enkele signalen kunnen zijn:

 • Lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, …) zonder duidelijke reden

 • Prestatiegerichte angst

 • Concentratiemoeilijkheden

 • Verminderde schoolprestaties

 • Studieproblemen

 • Vervelen in de klas

 • Niet goed voelen in de klasgroep

 • Sombere gevoelens

 • Onzekerheid


 •  

Herkent u één of meerdere van deze signalen? Merkt u een verandering in het gedrag van uw kind? Dan is het best mogelijk dat hij/zij problemen heeft op school. Een psycholoog kan hierbij ondersteuning bieden.
 

Bij Brabbel kan je terecht voor o.a. volgende problemen:

 • Faalangst

 • Studiebegeleiding

 • Hoogbegaafdheid

 • Concentratiemoeilijkheden

 • Leerproblemen of -stoornissen

 • Pesten

bottom of page