top of page

Mijn kind heeft een ontwikkelingsprobleem 

Sommige kinderen worden geboren met een ontwikkelingsstoornis (o.a. ADHD of autisme). Naarmate ze ouder worden, merken ze dat ze anders zijn dan andere kinderen. Hierover beginnen ze zich vragen te stellen. Als gevolg van beperkte sociale vaardigheden, en een beperkt inlevingsvermogen, nemen sociale problemen bovendien toe. Deze kinderen kunnen geholpen worden door meer inzicht in zichzelf te krijgen, en bepaalde vaardigheden te trainen.

Brabbel biedt hiervoor verschillende trainingen aan:

  • Sociale vaardigheidstraining, toegespitst op kinderen met ADHD of autisme

  • Theory Of Mind-training

  • Psycho-educatie ADHD

  • Psycho-educatie autisme
     

Deze trainingen kunnen individueel of in groep gegeven worden. Trainingen in groep vinden enkel plaats als er voldoende kandidaten zijn (min. 3 personen). Dit is echter steeds afhankelijk van de cliënten die op dat moment in begeleiding zijn of op de wachtlijst staan.

bottom of page