top of page

De opvoeding verloopt moeilijk 

Een kind of jongere opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Elk kind is anders, en heeft nood aan een unieke aanpak. Wanneer de verkeerde aanpak gebruikt wordt, kunnen er opvoedingsproblemen ontstaan.


Daarnaast brengt elke leeftijdsfase eigen uitdagingen met zich mee. Ook dit vraagt aanpassingen van een ouder. Wanneer de opvoeding toch moeilijk blijft lopen, ondanks een groot doorzettingsvermogen en vele pogingen, kan een kinder- en jeugdpsycholoog je verder helpen. Zeker voor de opvoeding van kinderen met speciale noden (bijvoorbeeld autisme, ADHD of een mentale beperking) kan dit zinvol zijn.


Samen met de psycholoog worden de problemen besproken. Indien nodig wordt er een observatiemoment ingepland. Nadien wordt de situatie geanalyseerd, en wordt samen op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen.


Bij Brabbel kan je o.a. terecht voor:

  • Opvoedingsvragen

  • Thuisbegeleiding

bottom of page