top of page

Autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door tekorten op het vlak van communicatie, sociale interactie en verbeelding. Deze tekorten komen in diverse situaties tot uiting en kunnen niet verklaard worden door een algemene ontwikkelingsvertraging. De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege kindertijd en leiden tot beperkingen in het dagelijkse leven.
 

Hieronder kan u enkele kenmerken terugvinden:

1) Communicatie

 • Letterlijk taalgebruik

 • Echolalie (herhalen van geluiden, woorden of zinnen)

 • Begrip impliciete boodschappen ontbreekt, nood aan concrete boodschappen

 • Begrip non-verbale communicatie en lichaamstaal onvoldoende aanwezig

 

2) Sociale interactie

 • Moeilijkheden in het omgaan met anderen, voornamelijk leeftijdsgenoten (zoeken vaak jongere of oudere kinderen op en volwassenen)

 • Wederkerigheid onvoldoende aanwezig; eenzijdige communicatie

 • Beperkte sociale vaardigheden

 • Begrip eigen emoties of emoties anderen onvoldoende

 • Geen, weinig of inadequaat oogcontact

 

3) Verbeelding

 • Geen fantasiespel of zich verliezen in fantasie

 • Beperkt verbeeldingsvermogen

 

4) Beperkte, zich herhalende patronen van gedrag, interesses of activiteiten

 • Overmatig vasthouden aan routines of rituelen

 • Weerstand tegen verandering

 • Zeer beperkte interesses of fascinaties die abnormaal zijn in intensiteit of focus

 • Over- of ondergevoeligheid voor zintuigelijke prikkels (tast, smaak, geur, gehoor en zicht; bijvoorbeeld details opmerken)

bottom of page