top of page

Groepsbegeleiding

Sommige kinderen hebben meer baat bij een groepstraining. Kinderen kunnen bijvoorbeeld nood hebben aan steun van leeftijdsgenoten. Soms moeten ze vaardigheden trainen die ze in contact met andere kinderen nodig hebben.

Brabbel organiseert twee groepstrainingen:

  • Sociale vaardigheidstraining

  • Faalangsttraining
     

Deze trainingen worden georganiseerd per leeftijdsgroep (max. 4 deelnemers per keer) en gaan door op zaterdag. Het moment wordt afgesproken met de verschillende deelnemers. De kinderen moeten zo goed mogelijk ondersteund worden, en ze moeten de aangeleerde vaardigheden thuis en op school oefenen. Daarom worden ouders en leerkrachten zoveel mogelijk betrokken. Dit kan zowel via ouder- en leerkrachtbijeenkomsten, als via telefoon of mail.

bottom of page