top of page

Selectief mutisme

Bij selectief mutisme kan een kind niet praten in specifieke sociale situaties waarin dit wel verwacht wordt (bijvoorbeeld op school terwijl hij/zij thuis wel kan praten). Dit zwijgen is niet het gevolg van een gebrek aan kennis van of vertrouwdheid met de gesproken taal en is niet toe te schrijven aan een communicatiestoornis.

bottom of page