top of page

ADHD

ADHD wordt gekenmerkt door drie verschillende onderdelen: concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hierdoor kunnen eveneens drie verschillende vormen van ADHD onderscheiden worden:
 

Overwegend onoplettende type (ADD)

Dit type werd vroeger ADD (Attention Deficit Disorder) genoemd. Kinderen met deze vorm ondervinden voornamelijk concentratieproblemen en voldoen in mindere mate aan de criteria hyperactiviteit en impulsiviteit.
 

Kinderen met deze vorm voldoen mogelijk aan volgende criteria:

 • Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details

 • Maakt onoplettende fouten in school of bij andere activiteiten

 • Heeft vaak moeite om aandacht bij taken of spel te houden

 • Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct wordt aangesproken

 • Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er dikwijls niet in om schoolwerk, karweitjes of taken af te maken

 • Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten

 • Vermijdt vaak om, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die aandacht en concentratie vereisen

 • Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten

 • Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels (bijvoorbeeld geluid, drukke werkplek, ...)

 • Is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden.

Het overwegend hyperactieve type (ADHD)

Het overwegend hyperactieve type voldoet voornamelijk aan de criteria hyperactiviteit en impulsiviteit.

Kinderen met deze vorm worden mogelijks gekenmerkt door volgende gedragingen:


Hyperactiviteit

 • Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn of haar stoel

 • Staat vaak op in situaties waarin verwacht wordt dat je op je plaats blijft zitten

 • Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is

 • Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten

 • Is vaak "in de weer" of "draaft maar door"

 • Praat vaak uitzonderlijk veel
   

 

Impulsiviteit

 • Gooit het antwoord er vaak al uit voordat een vraag afgemaakt is

 • Heeft vaak moeite op zijn of haar beurt te wachten

 • Stoort vaak anderen of dringt zich op

Het gecombineerde type (ADHD/ADD)

Het gecombineerde type ondervindt problemen op vlak van concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze kinderen krijgen de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) toegeschreven. Mogelijke symptomen kan u terugvinden bij het ‘Overwegend Onoplettende Type’ en het ‘Overwegend Hyperactieve Type’.

ADD
ADHD
ADHD/ADD
bottom of page